LA VITA

logo
หน้าหลัก » ทีมลา วีต้า

 

ทีมลา วีต้า

ทีมแพทย์และศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลเสริมความงาม La Vita นั้นนำทีมโดยนพ.ดร.มนตรี อุดมประเสริฐกุล ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นจึงได้ประกอบวิชาชีพแพทย์ทั่วไปอยู่เป็นเวลา 6 ปี ก่อนจะได้ค้นพบว่าตนเองมีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านศัลยแพทย์เป็นพิเศษ หลังจากนั้นจึงได้อุทิศตนไปกับการศึกษาและพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเวชสำอางค์และการศัลยกรรมความงามเรื่อยมาเป็นเวลากว่า 8 ปี

ตลอดระยะเวลาที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงผ่าตัดเสริมความงามนั้น ดร.มนตรีมองเห็นอัตราความต้องการทำศัลยกรรมเสริมความงามในเมืองไทยมีกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันก็ได้เล็งเห็นปัญหาของการขาดแคลนการเอาใจใส่ต่อมาตรฐานเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องใช้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันแท้จริงในเรื่องของการเสริมความงามและความปลอดภัยของลูกค้าหรือคนไข้เป็นหลักด้วย ดร.มนตรีจึงปราถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเติมเต็มช่องว่างจุดนี้ของวงการด้วยการเปิดตัวโรงพยาบาลเสริมความงาม La Vita ขึ้นมานี่เอง

เวลาที่ดร.มนตรีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการผ่าตัดหรือดูแลคนไข้เขาเลือกที่จะอุทิศตนเองไปกับการศึกษาเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีและมาตรฐานใหม่ ๆ ล้ำสมัยที่ใช้เพื่อวงการศัลยกรรมความงามอยู่เสมอ นอกจากนั้นแล้วดร.มนตรีก็จะทำการส่งผ่านองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เก็บเกี่ยวมาได้ไปยังทีมแพทย์และบุคคลากรของ La Vita ทุกคนด้วยเสมอ ยิ่งไปกว่านั้นแล้วดร.มนตรียังพร้อมเสมอที่จะเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของเขาไปยังเพื่อนพ้องในแวดวงศัลยกรรมเสริมความงามผ่านทางบทความที่เขาเขียนเองอย่างไม่หวงแหนเลย

การอุทิศตนของดร.มนตรีนั้นกว้างขวางไปกว่าในแวดวงศัลยแพทย์มากนักเพราะเขาหาโอกาสอาสาทำงานให้แก่คลินิกเพื่อประชาชนและโครงการแพทย์อาสาเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนชาวไทยผู้ด้อยโอกาสได้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

 

 


La Vita 286 ห้อง F ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทร: +662-246-8165
Copyright ⓒ 2015 LAVITA All Rights Reserved.
La Vita 286 ห้อง F ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทร: +662-246-8165
Copyright ⓒ 2015 LAVITA All Rights Reserved.